Danmarks nye rygelov

Det forekommer mig, at der stadig er usikkerhed om, hvad den nye rygelov, der træder i kraft 15. august 2007, indeholder, og hvad den specifikt indebærer for os i bartenderfaget.

Så jeg har sat mig for at gøre den spiselig for alle, og på Arbejdstilsynets hjemmeside har jeg fundet disse viise ord, der ganske godt forklarer, hvad rygeloven egentlig indebærer. Faktisk synes jeg at det forklares så godt, at jeg vil bruge Arbejdstilsynets ord, og blot uddrage de elementer, jeg mener er relevant for restaurationsbranchen:

Hvad er kravene til virksomhedens rygepolitik?
Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte. Den skal fortælle, om der må ryges på arbejdspladsen og i givet fald hvor. Og den skal fortælle om konsekvenserne, hvis rygepolitikken overtrædes. Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, med mindre det foregår i rygerum, rygekabiner eller lokaler, der kun er arbejdsplads for én person ad gangen.

Hvordan er Arbejdstilsynets rygepolitik?
Arbejdstilsynet vil den 15. august 2007 indføre en ny rygepolitik, hvorefter det ikke er tilladt at ryge indendørs, heller ikke i rygerum eller rygekabiner. Rygning må alene foregå udendørs.

Hvordan forebygger du, at ansatte udsættes for passiv rygning ved rengøring af rygelokaler?
Ingen må ryge, imens der gøres rent. Før og under rengøringen kan der luftes kraftigt ud, så personalet undgår gener fra rygelokalerne.

Må der ryges på væresteder og i varmestuer?
Hvis der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan det besluttes, at der må ryges dér. Hvis der er ansatte, kan Arbejdstilsynet give påbud efter arbejdsmiljøloven om, at passiv rygning skal forhindres.

Kilde: Arbejdstilsynet

Den formulering hjælper ikke på det, men jeg har gransket lidt i den, og er kommet frem til, at den politik der nævnes, ikke er lov, men alene en rygepolitik de anbefaler virksomhederne benytter.

Specifikt for serveringssteder

Hvor er rygning tilladt?
Små værtshuse og udskænkningssteder med alkoholbevilling kan beslutte, at rygning er tilladt indendørs, hvis serveringsarealet er under 40 m2. Det er en forudsætning, at der ikke serveres egentlig mad i tilknytning til udskænkningen. Det er ligeledes en forudsætning, at der er borde og stole på serveringsarealet.

Arbejdstilsynet kan dog, hvis der er medarbejdere, der udsættes for passiv rygning, under alle omstændigheder give påbud om løsning af indeklimaproblemer efter arbejdsmiljøloven, uanset om serveringsarealet er større eller mindre end 40 m2. Løsningen kan fx være installation af et udsugnings- eller ventilationsanlæg.

Hvad forstås ved ”serveringsarealet”?
Ved serveringsarealet forstås det område, hvor der finder servering af drikkevarer sted. I serveringsarealet medregnes ikke baren, området bag baren, garderober, trapper, toiletter o.lign. faciliteter for gæsterne. Personalefaciliteter, personalerum- og toiletter, lagerlokaler mv. medregnes heller ikke.

Derimod vil fx et billardbord eller et dansegulv tælle med i serveringsarealet.

Hvem måler serveringsarealet?
Det gør serveringsstedet selv. Når Arbejdstilsynet fører kontrol, kan Arbejdstilsynet foretage en opmåling, hvis det er nødvendigt (dvs. hvis det ikke er åbenbart, at serveringsarealet er større eller mindre end 40 m2).

Hvad er definitionen på ”små værtshuse og udskænkningssteder”?
Der tænkes på bodegaer og krostuer o.lign. Der tænkes ikke på moderne koncepter som cocktailbarer, vinbarer, DJ-barer o lign. Disse er ikke omfattet af undtagelsen.

Kan du installere fx en foldedør og dermed nedbringe størrelsen på serveringsarealet, så lokalet kan omfattes af undtagelsen?
Værtshuset skal fremstå som et selvstændigt værtshus med selvstændig indgang fra gaden og selvstændigt facade- og indgangsparti.

Hvad gør du med gæster, der generes af andre gæsters rygning?
Hvis gæster føler sig generet af røg, kan de rette henvendelse til restauratøren, bestyreren, forpagteren, indehaveren eller arbejdsgiveren, som er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Arbejdstilsynet fører kun tilsyn i forhold til de ansatte.

Kilde: Arbejdstilsynet

So that’s pretty much it. Håber ovenstående har givet dig lidt mere klarhed.

Man kan så spørge sig selv, om rygeloven er for hård, eller om den er for blød. Personligt er jeg fortaler for totalt rygeforbud, men vil gerne høre din mening om den 🙂

2 Kommentarer

 1. helt enig, det bliver skønt når man kan tage i byen uden at stinke af røg på vej hjem..
  dog synes jeg den er temmelig hård, måske man kunne have forlangt udsugning istedet, den høje musik vil formentlig kunne overdøve støjen.
  men jeg skal ikke klage, er selv ikke ryger.

  HangDogg

 2. Jacob,

  idéen med udsugning er vist allerede prøvet 😉

  Der er muligheden for at lave deciderede rygerum, der er aflukkede. Disse må ikke være til gene for resten af stedet, og derfor kræver de en del planlægning, dobbeltdøre etc.

  Jeg har desuden en lille fornemmelse af, at det kun er et spørgsmål om tid, før der indføres totalt rygeforbud på offentlige steder i Danmark. Og helt ærligt – hvor mange steder er store nok til at poste en million eller to i sådan et projekt, hvis reglerne alligevel ændres om et par år? 😉

  //Michael

Leave a Reply