Alkoholfri øl er en pligt

Har I alkoholfri øl i den bar du arbejder? Og reklamerer I for den tydeligt, enten på prislister, opslag eller vinkortet? Hvis du kan svare nej til bare ét af ovenstående spørgsmål, så bryder din arbejdsplads faktisk Restaurationsloven…!

Sagen er nemlig den, at hvis din arbejdsplads serverer stærke drikke, er den forpligtet til også at føre (og reklamere for) alkoholfrie øl. Denne paragraf er indført som led i at nedsætte danskernes alkoholforbrug. I praksis lader det dog ikke til, at paragraffen håndhæves og efterprøves af bevillingsmyndighederne:

§ 29, Stk. 3. I restaurationer, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke. Denne pligt omfatter pligt til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe. Det skal fremgå af prislister, vinkort eller klart læselige opslag, at de nævnte drikkevarer føres.

Kilde: Restaurationsloven

Så selvom det alkoholfri ølsalg faktisk kun udgår omkring 0,5% af det samlede ølsalg i Danmark, så er der ingen undskyldning for ikke at føre det.

Er det i orden, at barer ikke fører/markedsfører alkoholfri øl? Eller er det for meget overformynderi, at lovgive om emnet? Hvad mener du?

2 Kommentarer

  1. I er vist ikke opdaterede: I den nugældende restaurationslov (lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010) hedder det i § 29, stk. 3: “På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke.”. Der er et link til hele loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129763

    I den hidtidige restaurationslov var § 29, stk. 3, formuleret således: “I restaurationer, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke. Denne pligt omfatter pligt til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe. Det skal fremgå af prislister, vinkort eller klart læselige opslag, at de nævnte drikkevarer føres.”

    Ændringen skete ved lov nr. 391 af 25. maj 2009, hvor 2. og 3. pkt. i § 29 blev ophævet med følgende begrundelse i lovforslagets bemærkninger: “§ 29, stk. 3, 2. og 3. pkt., om pligten til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe, og at det skal fremgå af prislister, vinkort eller klart læselige opslag, at de nævnte drikkevarer føres, foreslås at udgå som utidssvarende. Kravet om, at gæsterne skal have mulighed for at få serveret andre drikkevarer end stærke drikke, bibeholdes dog.” Ændringen trådte i kraft 1. juli 2009.

    Med venlig hilsen
    Lars Kruse

  2. Jeg synes ikke, der er nogen, der skal bestemme, om der skal være alkoholfrie øl – det skal ejeren selv afgøre. Det er en indlysende fordel at have det, men hvorfor tvinge folk?

Leave a Reply